Search

Ochrona Danych w PPG


Ochrona danych osobowych

PPG chroni Twoje produkty, a my chronimy Twoje dane osobowe. Wierzymy w budowanie naszych relacji handlowych w oparciu o zaufanie. W związku z tym zobowiązujemy się do wykorzystywania Twoich danych zgodnie z celami, dla których nam je przekazałeś, i  podejmujemy szereg środków organizacyjnych i technicznych w celu ich ochrony.

Przeczytaj nasze Globalne oświadczenie o ochronie danych, aby dowiedzieć się więcej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe niezbędne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu biznesowego.  W większości przypadków będą to podstawowe dane osobowe umożliwiające identyfikację użytkownika (imię i nazwisko, stanowisko), dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu) i zainteresowania.  Możemy również zbierać informacje bezpośrednio od Ciebie, generować je za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji lub uzyskiwać je od stron trzecich. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Dlaczego zbieramy Twoje dane osobowe

Cele, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, różnią się w zależności od kontekstu ich gromadzenia. Staramy się dostarczać Państwu najlepsze produkty i usługi. Możemy potrzebować Twoich danych między innymi do wysyłania do Ciebie naszych produktów, ulepszania naszych systemów i aplikacji lub informowania Cię o najnowszych produktach i promocjach. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Udostępnianie danych osobowych

Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to absolutnie niezbędne do osiągnięcia naszych celów biznesowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z Grupy PPG, usługodawcy oraz, w ograniczonych okolicznościach, organy ścigania. Za każdym razem, gdy udostępniamy Twoje dane na zewnątrz, podejmujemy środki ostrożności, w tym odpwiednie zabaezpieczenia prawne, aby zapewnić im odpowiednią ochronę. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Przestrzegamy najnowszych standardów branżowych i wdrażamy fizyczne, organizacyjne i technologiczne zabezpieczenia w celu ochrony Twoich informacji.  Staramy się również przechowywać Twoje dane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia naszych celów biznesowych, chroniąc je w ten sposób przed możliwymi lukami w zabezpieczeniach. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Twoje prawa i jak się z nami skontaktować

PPG zobowiązuje się do odpowiadania na wszelkie Państwa prośby dotyczące Państwa danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych lub chęci skorzystania z praw przysługujących Państwu na mocy obowiązującego prawa, prosimy o kontakt za pośrednictwem Portalu Ochrony Prywatności PPG.